مشکلات تصویر لپ تاپ

مشکلات تصویر لپ تاپ ، به هم ریختگی تصویر ، آبی شده تصویر ، error هشت بوق