فعال کردن سیم کارت در لپ تاپ

فعال کردن سیم کارت در لپ تاپ چگونه است؟