سیاه شدن صفحه لپ تاپ دل

چگونه مشکل سیاه شدن صفحه لپ تاپ دل را برطرف کنیم؟