علت کند شدن سرعت لپ تاپ دل

علت کند شدن سرعت لپ تاپ دل چیست؟ + ترفندهای خلاص شدن از کندی سرعت لپ تاپ