اولین نمایشگر فوق عریض 40 اینچی دل

اولین نمایشگر فوق عریض 40 اینچی دل رونمایی شد