تعویض قاب لپ تاپ دل

چگونه می توان از شکستگی و تعویض قاب لپ تاپ دل جلوگیری کرد؟