اسکرین شات در ویندوز 10 با دکمه های ترکیبی Win+Shift+S