خرابی باتری لپ تاپ

تغییر تایم کاری مرکز سخت افزار